Lãnh Thổ Bang Hội Tranh Đoạt Chiến

15/10/2015

Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Hệ thống tính năng của Kiếm Thế đa dạng phong phú với các tính năng Chiến trường Tống Kim, Vượt ải, Lôi đài,… để nhân sĩ Kiếm Thế thêm phần hấp dẫn BQT xin giới thiệu tính năng Lãnh Thổ Chiến.

Thời gian diễn ra hoạt động: Đồng đạo có thể tham gia tính năng này vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

Điều kiện tham gia: Tính năng Lãnh Thổ Chiến dành cho Bang hội.

 

 Bước 1: Tuyên chiến (diễn ra trong thời gian 20h00 – 20h30 thứ Bảy và Chủ Nhật)

Đến thời gian tuyên chiến, Bang Chủ đến gặp NPC Quan Lãnh Thổ ở thất đại thành thị để đăng ký tuyên chiến.

Trong thời gian tuyên chiến, các thành viên trong bang có thể nhận Quân Nhu ở NPC Quan Lãnh Thổ.

Bang chủ có thể thiết lập giới hạn số quân nhu cho thành viên trong bang.

Nếu chưa chiếm được lãnh thổ, hoặc lần đầu tham gia lãnh thổ chiến, thì chỉ được tuyên chiến ở Tân Thủ Thôn.

Các bang hội có thể đăng ký chiến cùng 1 Tân Thủ Thôn.

Bang chủ có thể vào Bang Hội Quán để mua vật phẩm hỗ trợ trong Lãnh Thổ Chiến (cần tốn quỹ xây dựng bang hội để mua).

Thủ lĩnh của bang có thể điều chỉnh giới hạn quỹ xây dựng có thể sử dụng.

Đăng ký tuyên chiến ở Quan Lãnh Thổ.

 Bước 2: Chinh chiến (20h30 – 21h30 )

Khi đến thời gian chinh chiến, Bang Hội đã đăng ký tuyên chiến ở vùng lãnh thổ nào, phải đến đúng vùng lãnh thổ đó, thì mới có thể chuyển sang trạng thái PK lãnh thổ.

Đến vùng lãnh thổ chiến đã đăng ký, nhấn phím TAB để xem vị trí tranh đoạt,nhấn phím tắt"~" để xem thành tích cá nhân, điểm tích luỹ.

- Bang hội cần phải chiếm được Long Trụ do các NPC canh giữ, hoặc của Bang khác đang chiếm giữ.

- Có tất cả 6 Long Trụ, chiếm giữ càng nhiều Long Trụ, càng có nhiều khả năng chiến thắng lãnh thổ.

 

Có thể dùng vật phẩm hỗ trợ trong khu lãnh thổ chiến.

Dùng công thành xa biến thân kỳ, có thể biến thành chiến xa.

Dùng công kích binh sĩ triệu hồi kỳ, có thể triệu hồi 1 lính đánh thuê.

Dùng phòng thủ binh sĩ triệu hồi kỳ, có thể triệu hồi 1 lính phòng thủ.

Ngoài việc đánh chiếm Long Trụ, bang hội cần phải chú ý thêm điểm tích luỹ lãnh thổ. Nếu điểm tích luỹ nhảy sang màu đỏ, thì bang đó đang thất thế, nếu điểm tích luỹ màu xanh, là đang chiếm ưu thế.

Trong lúc chinh chiến, thì trên bản đồ lãnh thổ chiến sẽ ngẫu nhiên xuất hiện cácboss lãnh thổ, có thể nhấn phím Tab để xem vị trí boss nguyên soái lãnh thổ.

 Bước 3: Ngừng chiến (21h30 – 21h40)

Thời gian ngừng chiến kéo dài 10 phút.

Khi đến thời gian ngừng chiến, thì các Long Trụ tự động biến mất khỏi bản đồ lãnh thổ.

Nếu bang hội giành quyền chiếm được lãnh thổ, sẽ nhận được thông báo ở khung chat.

Sau khi ngừng chiến, có thể đến Quan Lãnh Thổ để nhận thưởng.

Sau 10 phút ngừng chiến, bang chủ có thể thiết lập thành chính cho các vùng lãnh thổ của mình.

Thiết lập thành chính

Sau khi hết thời gian ngừng chiến, bang chủ có thể đối thoại với Quan Lãnh Thổ để xin thiết lập thành chính.

Tân Thủ Thôn không thể thiết lập làm thành chính.

Tân Thủ Thôn chỉ là giao điểm để đánh chiếm các vùng lãnh thổ tiếp theo. Nếu ngày thứ Bảy bang hội chiếm được Tân Thủ Thôn, thì ngày Chủ Nhật phải tuyên chiến các vùng lãnh thổ khác, trao trả lại Tân Thủ Thôn để các Bang khác đăng ký tuyên chiến.

Khi thiết lập, hoặc đổi thành chính, cần tốn 1 mức phí nhất định - tốn quỹ xây dựng Bang hội.

Sau khi đã được thiết lập làm thành chính, thì Vùng Lãnh Thổ đó sẽ không bị các NPC trung lập đánh chiếm, lúc này Bang Hội chỉ việc lo phòng thủ khi có sự tấn công của các Bang khác.

Lãnh thổ không được thiết lập làm thành chính, Bang Hội phải phòng thủ đối với NPC trung lập, và phòng thủ khi Bang khác tấn công.

Chỉ được thiết lập 1 lãnh thổ làm thành chính.

Thiết lập lại thành Chi phí
Lần 1 2.000.000 quỹ xây
Lần 2 3.000.000 quỹ xây
Lần 3 trở lên 5.000.000 quỹ xây/1 lần

Sau khi Lãnh Thổ Chiến kết thúc, Thủ lĩnh trong bang có thể đến Lâm An, tìm NPC Quan viên quan hàm để Xin tăng cấp Quan hàm.

Dựa theo số lượng lãnh thổ mà bang chiếm lĩnh được, thì bang sẽ nhận được 1 Quan hàm tương ứng, dĩ nhiên sẽ phải tốn phí tăng cấp quan hàm, trừ vào quỹ xây dựng bang.

Cấp Quan hàm bang hội Điều kiện lãnh thổ
Cấp 1 Chiếm lãnh thổ
Cấp 2 Chiếm lãnh thổ
Cấp 3 Chiếm lãnh thổ
Cấp 4 Chiếm 10 lãnh thổ
Cấp 5 Chiếm 18 lãnh thổ
Cấp 6

Chiếm 42 lãnh thổ

Sau khi xin tăng cấp Quan hàm thành công, đối thoại với Quan viên quan hàm để xin Điều chỉnh cấp quan hàm bang hội.

Sau khi đã thiết lập Quan hàm bang hội, thì lúc 22h ngày thứ 2, hệ thống sẽ xét10 thành viên có cổ phần cao nhất trong bang mà trao chức quan hàm tương ứng

Thành viên trong bang có thể nhấn F7 – Chức vị - Quan hàm, để xem thông tin 10 cổ đông lớn nhất trong bang.

Thủ lĩnh: là người có đóng góp cho bang nhiều nhất, cũng là người có cổ phần nhiều nhất trong bang, nên sẽ được trao Quan Hàm cao hơn 2 bậc so với các thành viên cổ đông bình thường.

Các cổ đông có cổ phần xếp lần lượt theo thứ tự từ 2 đến 9, sẽ được trao cácQuan hàm tương ứng từ cao xuống thấp.

Tuỳ thuộc vào số lượng lãnh thổ của bang chiếm lĩnh, mà các thành viên cổ đông sẽ được trao quan hàm khác nhau.

Cấp quan hàm bang Số lãnh thổ chiếm được Danh hiệu của cổ đông
1 1 Trí Sự
2 3 Tư Mã
3 6 Thái Thú
4 10 Thiếu Khanh
5 18 Thượng Khanh
6 42 Quốc Công
7 - Thừa Tướng
8 -

Hoàng Đế

Quan hàm bang hội cấp 2, nên chỉ có 6 thành viên được thăng Quan hàm.

Các cổ đông sau khi được trao quan hàm và danh hiệu tương ứng

Sau khi nhận được Quan Hàm, nhân vật đó có thể mua được Quan ấn tương ứng với Quan Hàm mình đang nhận.

Một số hình ảnh đặc sắc liên quan Lãnh Thổ Chiến

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới