Hệ Thống Vũ Khí

17/10/2015

SIÊU PHẨM VỀ HỆ THỐNG VŨ KHÍ - Niềm tự hào của KIẾM HIỆP

Từ xưa tới nay, giang hồ bao phen dậy sóng vì những  món binh khí quý hiếm, có uy lực kinh hồn. Cầm trên tay những món đó thì còn ngại gì kẻ nào.

I. Tổng quan về hệ thống vũ khí.

Trong KIẾM HIỆP có tất cả 6 cấp vũ khí (Bạch ngân, thanh ngọc, u minh, tịch diệt, độ kiếp, vô cực)

Vũ khí cấp Bạch Ngân, Thanh Ngọc các bằng hữu có thể mua tại cửa hàng vũ khí tần lăng (NPC Phiên Khách).

Chú ý: Vũ khí Bạch ngân Tần Lăng không thể luyện hoa ngọc thuộc tính. Chỉ có thể luyện hóa thuộc tính từ Thanh Ngọc trở lên.

Tương ứng với mỗi cấp vũ khí , ta dùng phương pháp cường hóa và luyện hóa để phát huy hết sức mạnh của vũ khí tại cấp đó. 

 

Dưới đây là sơ đồ của hệ thống vũ khí để anh em có cái nhìn tổng quát nhất:

 

 

II. Hướng dẫn nâng cấp vũ khí (trong phần kỹ năng sống F8)

Chú ý: Vũ khí sau khi ép ngọc thuộc tính sẽ không nâng cấp được. Vì vậy hãy tính toán thật kĩ để tìm cho mình một hướng lên vũ khí hiệu quả nhất nhé

Ảnh minh họa về nâng cấp vũ khí :

 

III. Hướng dẫn cường hóa, luyện hóa thuộc tính cho từng cấp của vũ khí ( phát huy hết sức mạnh của từng cấp vũ khí).

Tại NPC Dã Luyện (đạo hương thôn). click vào NPC Dã luyện, sau đó chọn "cường hóa vật phẩm" hoặc 'luyện hóa".

A. Cường hóa: Để cường hóa vũ khí, ta dùng huyền tinh (mua tại Kì Trân Các). Cấp cao nhất của cường hóa là +16

B. Luyện Hóa: Để luyện hóa thuộc tính cho vũ khí, ta sử dụng lần lượt các loại ngọc có thuộc tính: Tốt, ưu, tinh, chân, thế, mỹ.

VD: Luyện hóa thuộc tính "Tốt" cho vũ khí cấp Thanh Ngọc: 

 

 

Cách kiếm Ngọc thuộc tính để luyện hóa cho vũ khí:

Hình minh họa cụ thể về việc chế tạo Ngọc thuộc tính:

 

Giang hồ bắt đầu dậy sóng từ đây, các bằng hữu bảo trọng !

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới