Tổng Hợp Hoạt Động Hàng Ngày

17/10/2015

Hàng ngày có rất nhiều hoạt động và phó bản mà người chơi bôn tẩu giang hồ phải tham gia để nâng cao sức mạnh nhân vật. Mỗi hoạt động đều có những mốc thời gian cụ thể. Để tham gia đầy đủ, bằng hữu cần nắm được rõ lịch hoạt động của từng loại.(Phần thưởng trong mỗi hoạt động có thẻ được BQT thay đổi theo từng thời điểm để phù hợp với tình hình chung)

Trong bài này BQT tổng hợp khái quát về các hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của hệ thống Kiếm Hiệp Gate1102.

Hoạt động không thiếu, chỉ sợ bạn không có sức mà cày.

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới