Tẩy Tủy Nhân Vật

17/10/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lệnh bài Tẩy Tủy Đảo

 

Với Lệnh bài Tẩy Tủy Đảo, nhân sĩ có thể đến hòn đảo huyền bí - nơi sẽ giúp Quý đồng đạo tẩy điểm Tiềm năng hoặc điểm Kỹ năng để có thể đi theo một đường tu luyện khác.

Lệnh bài Tẩy tuỷ đảo

Quý đồng đạo có thể mua vật phẩm này ở trong Kỳ Trân Các.

 

Lệnh bài Tẩy tuỷ đảo

Ghi chú

Lệnh bài Tẩy tuỷ đảo


  • Chức năng: Tẩy điểm tiềm năng và kỹ năng.

  • Yêu cầu: Đẳng cấp 60.

  • Giá: 200 đồng.

  • Hạn sử dụng: 30 ngày.

 

Cách thức sử dụng


Đồng đạo có đẳng cấp 60 trở lên, sau khi đã đến đảo tẩy tuỷ 1 lần miễn phí, thì không thể đến đảo tẩy tuỷ nữa. Muốn vào đảo tẩy tuỷ, các lần tiếp theo phải mang theo Lệnh bài Tẩy Tuỷ.

 

Số lần

Số Lệnh bài

Lần 1

Miễn phí

Lần 2

1 lệnh bài

Lần 3

2 lệnh bài

Lần 4

3 lệnh bài

Lần 5

4 lệnh bài

Lần 6 trở đi

5 lệnh bài

Đồng đạo đối thoại với Chưởng môn để đến Tẩy Tủy Đảo

đối thoại với Chưởng môn
đối thoại với Chưởng môn


Lưu ý: Lệnh bài Tẩy Tủy Đảo có thể mua bán, trao đổi, giao dịch, không thể vứt bỏ.

 

Máy chủ mới