Hệ Thống Ấn Giám

12/06/2016

Hệ thống Ấn Giám Kiếm Hiệp đa dạng và phong phú với 4 cấp bậc thăng tiến sức mạnh theo thời gian tu luyện. Ấn do La Hán Giáng Long chế tạo ra, có tác dụng hấp thụ sát thương và công địch không thể kiểm soát.

A. Cách Thức Sở Hữu Ấn Giám & Nguyên Liệu Nâng Cấp

Khởi đầu bằng Kim Long Ấn +0 (Nhận quà tặng khởi động tại NPC Vân Phụng khi tham gia Kiếm Hiệp)

Mỗi cấp bậc ấn chia làm 20 cấp độ, nâng đạt cấp 20 có thể tiến hành tiến cấp ấn lên cấp cao hơn

Nguyên liệu nâng cấp:

- Mảnh Long Văn 

- Mảnh Ấn Giám 

B. Cách Thức Nâng Cấp Ấn Giám

- NPC liên quan: Vân Lạc ( Đạo Hương Thôn)

- Đối thoại với NPC Vân Lạc và làm theo các bước dưới đây:

C. Cường Hóa & Nhược Hóa Ấn

- NPC liên quan: Dã Luyện Đại Sư (Thất Đại Thành Thị & Tân Thủ Thôn)

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới