Hệ Thống Trận Pháp

12/06/2016

 

Trận pháp là một nét đặc sắc lớn của võ học truyền thống Trung Hoa, trận pháp bắt nguồn từ chiến đấu quân đội, dùng để bài binh bố trận, phát huy hợp lý hóa chiến lực chiến sĩ, sau đó lưu truyền đến võ lâm, phối hợp với chiêu thức và nội công trên giang hồ, uy lực càng mạnh.

A. Cách Thức Sở Hữu & Nguyên Liệu Nâng Cấp:

Nhận quà tặng khởi động tại NPC Vân Phụng khi tham gia Kiếm Hiệp

Tại Kiếm Hiệp, Trận Pháp được chia thành 5 cấp bậc. Mỗi cấp bậc bao gồm 10 thành, khi cường hóa lên thành thứ 10 có thể tiến hành đột phá lên tầng cao hơn.

Nguyên liệu nâng cấp:

- Ngọc Tinh Hoa 

- Mảnh Võ Mục Di Thư 

- Hoạt Lực

B. Cách Thức Nâng Cấp Trận Pháp

- Mở giao diện kỹ năng sống F8, chọn mục Trận Pháp

Với mỗi cấp độ sẽ yêu cầu lượng nguyên liệu khác nhau, lưu ý cần đủ Hoạt Lực mới có thể tiến hành nâng cấp.

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới