Hệ Thống Pháp Kinh

12/06/2016

Pháp kinh ghi lại các bí kíp võ công thất truyền. Tương Truyền nhân sĩ nào sở hữu được sẽ có sức mạnh vô song.

A. Cách Thức Sở Hữu & Nguyên Liệu Nâng Cấp:

Nhận quà tặng khởi động tại NPC Vân Phụng khi tham gia Kiếm Hiệp

Pháp Kinh được chia thành 5 cấp bậc. Mỗi cấp bậc bao gồm 20 thành, khi cường hóa lên thành thứ 20 có thể tiến hành nâng cấp lên cấp độ cao hơn, đặc biệt ở cấp độ cuối Đại Thừa Già Lam xuất hiện kỹ năng Quy Nguyên Chưởng danh chấn giang hồ

Giới thiệu kỹ năng Quy Nguyên Chưởng

Cấp độ Đại Thừa Già Lam càng cao kỹ năng Quy Nguyên Chưởng càng tăng

Nguyên liệu nâng cấp:

- Linh Lực Đơn 

- Kiếm Hồn Phù 

- Tinh Lực

B. Cách Thức Nâng Cấp Pháp Kinh

- Mở giao diện kỹ năng sống F8, chọn mục Pháp Kinh

Với mỗi cấp độ sẽ yêu cầu lượng nguyên liệu khác nhau, lưu ý cần đủ Tinh Lực mới có thể tiến hành nâng cấp.

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới