Hệ Thống Huy Chương

12/06/2016

Hệ thống Huy Chương Kiếm Hiệp gồm 12 cung hoàng đạo và 2 chương cao cấp, mang vào các dòng thuộc tính tăng lên khó lường

A. Cách Thức Sở Hữu & Nguyên Liệu Nâng Cấp:

Nhận quà tặng khởi động tại NPC Vân Phụng khi tham gia Kiếm Hiệp

 

Bắt đầu từ Bạch Dương - Khảm nâng cấp lên Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn. Đạt cấp độ Càn có thể nâng lên cung hoàng đạo tiếp theo.

Thông số 12 cung hoàng đạo

Nguyên liệu nâng cấp:

- Hoàng Đạo Phù Hiệu 

- Nữ Oa Linh Thạch 

- Tinh Lực

Khi đạt cảnh giới cung hoàng đạo cao nhất có thể tiến hành thăng cấp lên cấp độ Thái ẤtNgọc Đế

B. Cách Thức Nâng Cấp Huy Chương

- Trong giao diện kỹ năng sống F8, chọn mục Huy Chương để tiến hành nâng cấp

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới