Vượt Ải Bạch Hổ Đường

15/06/2016

Bạch Hổ Đường là một trong những tính năng hấp dẫn trong Kiếm Thế. Khi tham gia vào tính năng này nhân sĩ sẽ được thể hiện tài chiến đấu cùng bang hội và gia tộc của mình. Ngoài ra phần thưởng sau khi tham gia tính năng này cũng rất hấp dẫn. Thân mời nhân sĩ theo dõi.
 

1. Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia

 

Thời gian

  • Ban ngày: từ 08h30 đến 17h30, diễn ra 10 trận/ngày (sơ cấp và cao cấp đều đi được).
  • Ban đêm: từ 21h30 - 06h30 ngày tiếp theo, diễn ra 10 trận/đêm (chỉ có cao cấp và Hoàng Kim mới đi được).
  • 30 phút đầu tiên báo danh, sau đó sẽ chính thức bắt đầu hoạt động.
  •  
  • Điều kiện
  •  
Kiếm Thế

2. Cách Thức Tham Gia.

 

- Đến giờ nhân sỹ dùng Truyền Tống Phù di chuyển đến địa điểm báo danh và tham gia

 

3. Phần Thưởng Bạch Hổ Đường.

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới