Sự Kiện Kiếm Vũ Phong Vân

15/06/2016

Trong quá trình luyện cấp tại các bản đồ từ cấp 90 trở lên quý đồng đạo có khả năng nhận được những mảnh ghép của bộ quà tặng Kiếm Vũ Phong Vân bao gồm:

Kiếm    Phong  Vân 

Đem 4 mảnh ghép về kết hợp cùng 5000 đồng thường để đổi Hộp quà Phong Vân  tại NPC Sự Kiện

Phạm vi áp dụng: Toàn bộ máy chủ thuộc phiên bản Kiếm Hiệp Version 2.0

Hộp quà Phong Vân có rất nhiều vật phẩm quý giá bên trong, chi tiết phần thưởng khi mở Hộp quà

 

Lưu ý những vật phẩm Vu Lan có thể dùng trực tiếp hoặc dùng gián tiếp thông qua Sự Kiện Mâm Cỗ Vu Lan

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới