Hệ Thống Vip Kiếm Hiệp

16/06/2016

Hệ thống VIP trong Kiếm hiệp được giành cho người chơi nạp thẻ vào game ở bất cứ máy chủ nào trong Kiếm Hiệp. Nạp thẻ nhận đồng trong game và giữ tích lũy. Đối với các cấp bậc VIP sẽ quy định bằng số đồng nạp vào khác nhau.

Hệ thống VIP Kiếm Hiệp bao gồm 11 cấp. Quà tặng khi lên cấp VIP và theo dõi VIP  tại NPC Sứ giả hoạt động - Cổ Phong Hà tại các thôn trấn. Ngoài quà tặng, đối với mỗi cấp VIP được nhận quà hàng ngày tại NPC Vân Phụng.

Một số tính năng phục vụ VIP như:

+ Nạp thẻ nhận được Thẻ VIP   dùng mua vật phẩm tại Cửa Hàng Thẻ Vip NPC - Phiên Khách tại Đạo Hương Thôn. Một số đặc trưng của cửa hàng: Công thức ghép ngọc, mảnh vỡ ngọc, nguyên liệu chế tạo cao cấp...

+ Cường hóa ngũ hành ấn trên 1000 điểm theo mốc VIP tại Dã luyện đại sư. Tính năng này tăng khá nhiều Tài Phú cho người chơi

+ Tăng số lần vận tiêu xa mỗi ngày: Tối đa vận tiêu 5 lần/ngày (Tương ứng mốc VIP 5)

+ Hái quả hoàng kim khu vực VIP tại Mông Cổ Vương Đình

+ Gia nhập Giáo Bang chỉ áp dụng cho VIP 3 trở lên

 

Quà Tặng Theo Mốc VIP Cố Định Nhận 1 Lần Duy Nhất

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới