Hệ Thống Kỹ Năng 150

16/06/2016

Bộ kỹ năng 150 có được thông qua tu luyện bí kíp 150 của các môn phái, sức mạnh của kỹ năng 150 vô cùng xuất chúng. Nhân vật không được trang bị kỹ năng này thì sẽ không đủ khả năng đi vào các hoạt động PK và phụ bản khó.

1.Cách sở hữu kỹ năng:

- Dùng tiền du long  mua tại cửa hàng tạp hóa du long

- Mỗi cuốn bí kíp giá 1,5 vạn tiền du long

- Mỗi bí kíp luyện đến 20 cấp

2. Lưu ý quan trọng khi tu luyện:

- Tháo tất cả những trang bị có tăng kỹ năng bí kíp môn phái ví dụ: Đai lưng, nhẫn, trận pháp cao...

- Dùng tu luyện châu mở tu luyện

- Mua thêm tu luyện đơn tại kỳ trân các hoặc tiền trang để gia tăng thời gian tu luyện mỗi ngày

Cửa hàng kỹ năng bí kíp 150 tại NPC Phiên Khách - Đạo Hương Thôn hoặc Long Ngũ Thái Gia

Hãy xem các thuộc tính kỹ năng các phái thông qua thông tin ghi trên bí kíp của mỗi phái

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới