Tính Năng Giáo Bang

16/06/2016

Tính năng Giáo Bang là một thành tựu riêng vô cùng đặc sắc của Kiếm Hiệp, người chơi tham gia tính năng này sẽ sở hữu một sức mạnh vô cùng lớn.

Đặc điểm để tham gia tính năng này cần đạt VIP 3, xem thêm hệ thống VIP TẠI ĐÂY

1. Gia Nhập Giáo Bang

Sau khi đạt VIP 3, người chơi đến gặp NPC Vân Du (201/201 Đạo Hương Thôn) đối thoại để chọn Giáo Bang muốn gia nhập

Giáo bang chia làm 2 hướng tu luyện:

- Công tuyệt đối: Huyết Nguyệt

- Thủ tuyệt đối: Thiên Tuyệt

2. Nâng Cấp Kỹ Năng Giáo Bang

Để nâng cấp kỹ năng Giáo Bang người chơi cần thu thập

- Giáo bang mật chú 

- Giáo bang chi hồn 

Đem hai vật phẩm này với số lượng tương ứng với yêu cầu của Vân Du để thăng cấp kỹ năng

 

BQT Kính Báo!

 

Máy chủ mới