Vượt Ải Tiêu Dao Cốc

16/06/2016

Tiêu Dao Cốc là hoạt động quan trọng trong Kiếm Thế, thông qua Tiêu Dao Cốc, người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm giá trị.

Nguyên liệu và lệnh bài Tiêu Dao Cốc có thể dùng để tăng danh vọng, trả nhiệm vụ Thương Hội.

1. Thời Gian Báo Danh Và Điều Kiện Tham Gia

- Thời gian báo danh:

Từ 00h00 đến 02h00 sáng và từ 12h00 đến 23h00.

00h00 bắt đầu cho báo danh 00h20 bắt đầu chuyến đầu tiên.

Chuyến cuối cùng là chuyến 23h00.

Cứ 30 phút có 01 chuyến.

- Điều kiện tham gia:

Nhân vật có cấp độ từ cấp 50 và đã gia nhập môn phái có thể tham gia Tiêu Dao Cốc.

2. Hướng Dẫn Thao Tác Tham Gia

Đầu tiên, các bạn nhấp chuột phải vào Vô Hạn Truyền Tống Phù, vật phẩm dùng để di chuyển nhanh các địa điểm, chọn dòng Tiêu Dao Cốc như trong hình.

- Chuột phải vào Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn

Tới đây bạn gặp NPC Triệu Khản để báo danh

 

3. Phần Thưởng Hoạt Động

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới