Chiến Trường Tống Kim

16/06/2016

Sấm rền dậy sóng, phong ba bão lửa, binh đao ngất trời… Chiến trường Tống Kim vẫn còn đó với những chiến tích lẫy lừng vang dội khắp chốn giang hồ. Cơ hội phất cờ chiến thắng chỉ dành cho những dũng sĩ vô địch, đồng đạo có là một trong số những nhân vật sẽ khắc tên mình tại chiến trường Tống Kim đầy cam go của Kiếm Hiệp

1. Phạm Vi Áp Dụng
 
-  Áp dụng cho toàn bộ các Server Kiếm Hiệp       

2. Thời Gian Mở Chiến Trường
 
- Diễn ra liên tục vào tất cả các ngày trong tuần với thời gian chi tiết mỗi đợt như sau:
 
 
3. Phần Thưởng
 
- Tiêu diệt Nguyên Soái nhận được 20 vạn đồng thường
Tiêu diệt Đại Tướng nhận được 5 vạn đồng thường
- Phần thưởng xếp hạng
 
 
 
BQT Kính Báo!

Máy chủ mới