Hái Quả Hoàng Kim

16/06/2016

Hoạt động Hái Quả là một hoạt động đậm chất truyền thống của dòng Võ hiệp truyền kỳ. Việc hái quả là hoàn toàn miễn phí. Người chơi tham gia hái quả nhận được lợi ích bất ngờ.

Có 2 khu vực xuất hiện quả:

- Khu VIP: Xuất hiện Quả Hoàng Kim
 
 
- Khu chung: Xuất hiện Quả Huy Hoàng
 

Để đến nới hái quả người chơi dùng truyền tống phù đến bản đồ luyện công cấp 115 Mông Cổ Vương Đình
 

Lịch xuất hiện và lợi ích sử dụng xem bảng bên dưới.


 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới