Hành Trình Tiêu Xa

16/06/2016

Nhiệm vụ vận tiêu là con đường quan trọng để kiếm được nhiều tiền trong Kiếm Hiệp, hành trình vận tiêu ngắn giúp bạn nhận được quà, điểm kinh nghiệm, đồng khóa... đồng thời trải nghiệm những trận chiến bảo vệ tài sản vô cùng đặc sắc và mới lạ.

Vận tiêu được chia làm 2 phần:

1. Vận Tiêu Nhận Thưởng:

- Đối thoại với NPC Vân Linh di chuyển đến bản đồ Vận Tiêu
 
 
 
- Sau khi được đưa đến bản đồ Vận Tiêu, đối thoại với Ông Chủ Tiêu Cục nhận Tiêu Xa 
- Vật phẩm: Cần Huyền Thiên Lệnh  mua trên kỳ trân các khu đồng khóa mục khuyến mại
 
- Hộ tống Tiêu Xa: yêu cầu không được phép rời xa Tiêu Xa, không để cho Tiêu Xa bị phá hủy, không để bị PK chết. Theo Tiêu Xa đến điểm cuối cùng Tiêu Xa dừng chân được xác định hoàn thành nhiệm vụ
 
- Phần thưởng
 


2. Nhiệm Vụ Cướp Tiêu Xa:
 
- Mỗi ngày được nhận nhiệm vụ 01 lần
- Đối thoại với NPC Vân Linh để nhận nhiệm vụ
- Yêu cầu cướp 03 Tiêu Xa để hoàn thành nhiệm vụ
- Phần thưởng
 
 
 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới