Thu Thập Danh Bổ Lệnh

17/06/2016

Nhân sỹ thông qua hoạt động Truy Nã từ Thất đại thành thị - Bổ Đầu Hình Bộ, nhanh chóng thu thập nhiều Danh Bổ Lệnh và mang giao nộp cho NPC - Vân Hồng để nhận nhiều loại quà tặng của BQT. Với lợi thế được hỗ trợ tân thủ rất nhiều nên ngay từ khi tạo nhân vật và nhận quà các bạn đã có thể lập tổ đội đi săn hải tặc ngay.

Thu thập Danh Bổ Lệnh giao nộp cho NPC - Vân Hồng

Đạt mốc thu thập nhận thưởng

- Nhận thưởng cá nhân

- Nhận thưởng toàn sever

Cày cuốc không giới hạn, nhận quà xứng đáng

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới