Hệ Thống Phi Phong

22/06/2016

Phi Phong là trang bị có những thuộc tính ma pháp nghịch thiên, sở hữu bề ngoài lấp lánh, bộc lộ sự uy nghiêm, oai dũng của người mặc. Cách 03h hệ thống cập nhật xếp hạng Vinh Dự, nếu đồng đạo lọt vào Top bảng xếp hạng thì có thể mua Phi Phong với cấp độ tương ứng.

A. Cách Mua Phi Phong Cơ Bản

- Gặp NPC Chủ Tiền Trang (Tại các thôn trấn và thành thị)

- Click chuột vào NPC rồi chọn dòng " Vào cửa tiệm"

 

- Sử dụng Ngũ Hành Hồn Thạch (mua ở kỳ trân các) để mua phi phong.

B. Cách Nâng Cấp Phi Phong Cao Cấp

- Đạt mốc vinh dự tài phú Siêu Thần và đang sở hữu phi phong Siêu Thần mới có thể nâng cấp

- Trong Kiếm Hiệp có 03 loại phi phong cao cấp

Trục Nhật Vương Giả

Lăng Thiên Biệt Cơ

Linh Vũ Trấn Thiên

- Nâng cấp theo thứ tự

Siêu Thần > Trục Nhật > Lăng Thiên > Linh Vũ

- Để nâng cấp tới gặp NPC Vân Lạc (202/202 Đạo Hương Thôn)

- Nguyên liệu nâng cấp

Khắc Chiến Văn 

Thạch Anh Khoáng 

Dung Nham Thạch 

Tinh Hoa Thần Vũ 

Mảnh Thần Vũ 

Bạc Thường

Lưu ý: Đọc kỹ yêu cầu của NPC Nâng Cấp để thu thập đủ số lượng cần cho việc nâng cấp

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới