Hoạt Động Đào Kho Báu

22/06/2016

Trong thế giới này hay bất cứ thế giới nào đi nữa, "Kho Báu" luôn là cụm từ để diễn tả và thể hiện đến sự quý giá và hiếm hoi của nó, nhưng cũng là cụm từ ám chỉ việc có được nó phải trải qua nhiều gian nan và không hề dễ dàng chút nào.

Địa điểm và thời gian xuất hiện

- Địa điểm: Map 115 Đào Hoa Nguyên, kho báu xuất hiện trong vùng khoanh đỏ

- Thời gian: Ngày xuất hiện 02 lần vào các khung giờ 14h40 và 20h40

Yêu cầu cần thiết:

- Người chơi phải đạt tối thiểu VIP 3 mới có thể đào bảo (Xem thêm Hệ Thống Vip)

- Khi đào bảo cần sở hữu Xẻng Vàng  mua tại Kỳ Trân Các khu vực Đồng Khóa

Cần tiêu diệt các NPC Kiếm Tặc bảo vệ Kho Báu mới có thể tiến hành Đào Bảo

Phần thưởng

Đặc biệt với mỗi rương mở ra quý đồng đạo sẽ nhận được 5 Vạn Đồng.

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới